неділя, 30 листопада 2014 р.

Розв'язування задач з молекулярної біології


Каучуки та гумиМутації. Види мутації.

У біологіїмута́ції — зміни генетичного матеріалу (звичайно ДНК або РНК). Мутації можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу протягом поділу клітини, опроміненням жорсткою радіацією, хімічними речовинами (мутагенами), вірусами або можуть відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів як, наприклад, мейоз або гіпермутація.

вівторок, 25 листопада 2014 р.

Екологія


Закони Г.Менделя

Альтернативні ознаки — взаємовиключні, контрастні ознаки (наприклад, колір насіння гороху — жовтий і зелений).
Гомологічні хромосоми — парні хромосоми, однакові за формою, розміром, набором генів.
Локус — ділянка хромосоми, у якій розташований ген.
Алельні гени (алелі) — різні форми одного й того самого гена, розташовані в однакових ділянках (локусах) гомологічних хромосом. Алелі визначають варіанти розвитку однієї й тієї самої ознаки, контролюють розвиток альтернативних ознак (жовте або зелене забарвлення насіння). У нормальній диплоїдній клітині може бути не більше ніж два алелі одного локусу одночасно. В одній гаметі два алелі перебувати не можуть.